Lekárstvo

S dynamikou do cieľa. A so spoločnosťou Kardex.


Existujúce potenciály optimálne využiť, použiť nové možnosti - s logistickými a skladovými riešeniami Kardex získate priestor, s ktorým môžete posilniť Vašu pozíciu v konkurenčnom boji.


Rastúci tlak nákladov, postupujúca globalizácia a zle zosúladená zdravotná politika: Farmaceutické a lekárske odvetvie stojí pred stále novými výzvami. Napriek tomu: Vyhliadky nie sú zlé vzhľadom na rastúce počty pacientov po celom svete a stúpajúcemu dopytu po najmodernejších liečebných metódach, ktoré budú v rastúcej miere uhrádzané súkromne. Vstup do boja o trh s generikami je jednou odpoveďou na meniace sa rámcové podmienky. Iná znie: Čo najrýchlejšie presadiť výskum a vedecké poznatky. Obidve však znamenajú: Použiť nové technológie a optimálny využiť existujúce zdroje.

 

 

Väčší rozmach od A do Z

Pomôžeme Vám získať voľný priestor pre Vaše rozhodnutia. Vďaka maximálnej dynamike v logistických procesoch, od vývoja cez výrobu až po distribúciu. Či sa jedná o vedenie zásob pre obalový materiál, kontajnery a látky, prípravu výroby alebo aj spravovanie receptúr - optimalizácia a zrýchlenie workflow stoja vždy v popredí.Nové cesty, nové možnosti

Aj v zdravotníctve sa menia distribučné kanály - smerom k distribútorom a elektronickému obchodu. Profitujte z našich bohatých skúseností s výrobnými a expedičnými konceptmi a využite potenciály, ktoré sa Vám tu otvárajú.

Bezpečnosť v dôležitých otázkach

Kto, čo, kedy, ako? Odpovede na tieto otázky môžu mať pre Vás v určitých situáciách obrovský význam. Vďaka presnej evidencii, dokumentovaniu a usmerneniu všetkých relevantných procesov a systémov je so spoločnosťou Kardex kedykoľvek zabezpečená spätná kontrolovateľnosť.

 

Flexibilné a otvorené pre všetko

Naše riešenia môžu byť integrované do každého logistického systému. Ako efektívny sklad, vo výrobe alebo ako medzisklad pre expedíciu. Softvér na spravovanie skladu Kardex a zariadenia Pick and Place okrem toho garantujú bezpečné uskladnenie a odber.
Kontakt

Bližšie informácie Vám rád poskytne tím Kardex Remstar:

 

 

  +421 911 225 002
kontaktný formulár
info.remstar.cz(at)kardex.com

 

 

Objednávky servisu:

  +420 595 701 180

service.remstar.cz(at)kardex.com

 
OK