Spotrebný priemysel

Push namiesto Pull: Pretože v budúcnosti sa v logistike bude počítať rýchlosť.


Intenzívna konkurencia a silná koncentrácia formujú obchod. Kto sa chce presadiť, musí maximálne využiť svoje potenciály - predovšetkým v logistike.

Sila značky? V spotrebnom priemysle je neprekonaná - a napriek tomu nechráni pred poklesom cien. Konkurenčný boj je vedený cez ceny, spor o maržách sa stal všeurčujúcou témou. Pretože: Koneční odberatelia síce požadujú stále lepšie produkty, stále väčšiu rozmanitosť produktov, ešte lepší servis. To všetko však za rovnaké alebo nižšie ceny.

 

 

Zo slabých stránok urobiť silné

Čo je pre jedného prekážkou, je pre druhého šancou: Zrušenie vertikálneho stanovenia jednotných kartelových cien pre značkové artikle a odstránenie zákona o rabate, ako aj nariadenia o darčekoch umožňujú aktívnu cenovú politiku - a tým aj dobré umiestnenie v konkurenčnom. Za predpokladu, že sa podarí objaviť voľný finančný priestor na rasť a čo najrýchlejšie uvedenie nových produktov na trh. Presne tu prichádzajú ku slovu logistické riešenia spoločnosti Kardex: Vďaka inteligentnému nastaveniu Vašich výrobných a logistických štruktúr zvýšime efektívnosť pracovných procesov, posilníme Vašu pozíciu a pomôžeme Vám úspešne reagovať na požiadavky trhu. Pri tom nasadíme Inhouse a Inbound – od Vašich dodávateľov až po jednotlivé pracoviská.RFID, CPFR? Všetko jasné!

Koniec koncov ide len o jedno: dodať správny produkt v správnom čase na správne miesto. V presne požadovanom množstve. Aj tu stojí spoločnosť Kardex pri Vás. Napríklad, keď sa jedná o to, pretransformovať lineárnu dodaciu reťaz s novými technológiami na výkonnejšiu, flexibilnú logistickú sieť orientovanú na potreby. Alebo keď chcete zvýšiť prognostickú presnosť, a tým optimalizovať dostupnosť na Point of Sale. Pretože: Budúcnosť môžete najlepšie predpovedať tak, že ju sami vytvoríte.

Otvorené pre nové výzvy

Riešenia spoločnosti Kardex môžu byť integrované do každého logistického systému. Ako efektívny sklad, vo výrobe alebo ako medzisklad pre expedíciu. Softvér na spravovanie skladu Kardex a zariadenia Pick and Place okrem toho garantujú bezpečné uskladnenie a odber aj v čase špičky.

Urobíme Vás silných pre budúcnosť

Kto chce na trhu obstáť, musí nasadiť svoje schopnosti a rezervy čo najekonomickejšie. Presne tu Vám ponúka spolupráca so spoločnosťou Kardex rozhodujúce výhody: Intralogistika Vám otvára potenciály pre úsporu a racionalizáciu ako žiadna iná oblasť! Maximálna použiteľnosť pri minimálnych možných skladovacích a prepravných nákladoch je pre nás najdôležitejšia zásada: Vypracujeme pre Vás kompletné systémové riešenia. Výhody pre Vás: Ušetríte nielen plochu v sklade a vo výrobe, zvýšite tiež prevádzkovú bezpečnosť a transparentnosť.
Kontakt

Bližšie informácie Vám rád poskytne tím Kardex Remstar:

 

 

  +421 911 225 002
kontaktný formulár
info.remstar.cz(at)kardex.com

 

 

Objednávky servisu:

  +420 595 701 180

service.remstar.cz(at)kardex.com

 
OK