Obchod

Všetko najlepšie objednané - jednoduché, prehľadné objednávacie postupy vďaka perfektnému logistickému systému


Úplne jasné: Kto realizuje objednávky rýchlo a spoľahlivo, je na trhu o krok vpredu. S riešeniami od spoločnosti Kardex bude pre Vás táto úloha o niečo jednoduchšia.


Perfektné, presné dodávky, spätná kontrolovateľnosť, efektívny manažment vráteného tovaru. K tomu najjednoduchšia obsluha a maximálna flexibilita, aj v časoch vrcholiacej sezóny. Všetko to a ešte oveľa viac môžete a mali by ste od nás očakávať. Pretože: Globalizácia, technický pokrok a meniace sa obchodné správanie naštartovali v predchádzajúcich rokoch procesy, ktoré postavili obchod pred nové výzvy. Toky tovaru a odbytové cesty sa posunuli, marže sú stále nižšie.Využitie potenciálov rozlíšenia

Konkurenčné výhody má dnes len ten, kto rozumne nakupuje, tovar šikovne prevedie cez svoj podnik a rovnako obratne opäť vyexpeduje. To však predpokladá transparentnú a efektívnu logistickú reťaz. Presne tu prichádzajú ku slovu špecialisti spoločnosti Kardex: Od objednávky až po manažment vráteného tovaru sme Vašim partnerom, keď ide o to, optimálne riadiť toky tovaru. Pretože zabezpečenie budúcnosti znamená pre obchodné podniky v dnešnej dobe predovšetkým jedno: konzekventný manažment nákladov.

Šance v elektronickom obchode

Krátkodobé dodacie termíny, prvotriedny servis: Elektronický obchod nastavuje novú latku: Jednoduché, prehľadné objednávacie postupy a spätné zásielky sú mimoriadne dôležité pre úspech Vášho podniku. Aj tu boduje ten, kto disponuje perfektne fungujúcim logistickým systémom v pozadí.

Softvér

Čo zmôže najlepší hardvér bez vysoko výkonného, inteligentne zosieťovaného softvéru? Prostredníctvom systematického prepojenia relevantných interných procesov vytvoríme predpoklady pre väčšiu efektívnosť, transparentnosť a flexibilitu. A tým pre Váš dlhodobý úspech.

Kontakt

Bližšie informácie Vám rád poskytne tím Kardex Remstar:

 

 

  +421 911 225 002
kontaktný formulár
info.remstar.cz(at)kardex.com

 

 

Objednávky servisu:

  +420 595 701 180

service.remstar.cz(at)kardex.com

 
OK