Kovové konštrukcie

Riešenia pre stredne veľké podniky. Vytvorené na mieru a inteligentné.


Maximálna dodacia schopnosť, menej prestojov, nízke zásoby: Ukážeme Vám, ako môžete efektívnejšie nasadiť existujúce zdroje a ešte viac uspokojiť Vašich zákazníkov.

Od „zlievarne s tromi pracovníkmi“ až po kompetentných dodávateľov pre automobilové odvetvie s viac ako sto zamestnancami: Odvetvie výroby kovových konštrukcií je také rôznorodé a mnohotvárne ako žiadne iné. Napriek tomu: Rastúce ceny surovín, vysoká intenzita konkurenčného boja a silný tlak nákladov sú výzvy, ktorým musí čeliť celé kovospracujúce odvetvie. Vzhľadom na tento vývoj získavajú témy ako racionalizácia a optimalizácia procesov na význame, práve tak pre malé a stredné podniky.

 

 

Rýchlejšie, lepšie, jednoduchšie

Kto chce dnes na trhu obstáť, musí nasadiť svoje schopnosti a rezervy čo najekonomickejšie. Presne tu Vám ponúka spolupráca so spoločnosťou Kardex rozhodujúce výhody: Vysoká použiteľnosť pri minimálnych možných skladovacích a prepravných nákladoch je pre nás najdôležitejšia zásada. Či chcete ušetriť miesto, inteligentne riadiť výrobu, uskladniť nástroje poruke alebo efektívne pripraviť hotové diely na odber: Ponúkame Vám riešenia pre stredne veľké podniky - presne zosúladené s Vašimi pracovnými procesmi, požiadavkami a predstavami. Vytvorené na mieru pre Vás. Pretože žiadny podnik na výrobu kovových konštrukcií nie je ako ostatné. Výhoda pre Vás: Už krátkodobé, prehľadné investície Vás povedú k výrazným zlepšeniam.Integrované a inteligentné.

A keď chcete ísť ešte o krok ďalej, ponúkame Vám kompletné riešenia a poradenstvo z jednej ruky: Prostredníctvom inteligentného nastavenia a integrácie Vašich logistických a výrobných štruktúr Vám pomôžeme skrátiť prístupové a prepravné časy, posilníme Vašu pozíciu v sieti dodávateľov a tiež Vám pomôžeme úspešne reagovať na požiadavky trhu.
Kontakt

Bližšie informácie Vám rád poskytne tím Kardex Remstar:

 

 

  +421 911 225 002
kontaktný formulár
info.remstar.cz(at)kardex.com

 

 

Objednávky servisu:

  +420 595 701 180

service.remstar.cz(at)kardex.com

 
OK