Elektronika

Vy máte požiadavky. My odpovede.


Malé, ale významné: Vysoko citlivé elektrické súčiastky kladú na skladovanie úplne špeciálne požiadavky, ktoré s našimi riešeniami hravo splníte.

Či ide o konštrukčný diel, komponent alebo polotovar, dočasné uskladnenie, krátkodobé alebo dlhodobé skladovanie. Automatizovaný sklad drobných dielov v Supply Chain alebo expedičný sklad. My máme odpovede na Vaše otázky. Pri tom zohľadňujeme chemické, fyzikálne a biologické hľadiská. V priemysle polovodičov rovnako ako v elektronickom spracovaní. Presne tak, ako to Vaša situácia vyžaduje.

 

 

Lepšie zvládnutie procesov

Dnes je žiadaná flexibilita, a práve v elektrickom a elektronickom priemysle: Rozmanitosť a komplexnosť produktov neustále narastá. Konštrukčné veľkosti sú naproti tomu stále menšie a manipulácia s nimi stále ťažšia. O úspechu a neúspechu rozhoduje do značnej miery situácia Time-to-Market. Pochopiteľne, že si mnohé podniky kladú otázku, ako môžu ďalej optimalizovať interné procesy. Preto sa úplne cielene zameriavame na stredobod Vašej výroby: riadenie toku materiálu. Pretože Váš úspech v budúcnosti závisí v rozhodujúcej miere od výkonnosti Vašich logistických systémov. Vyjadrené úplne konkrétne: Naši špecialisti Vám pomôžu vytvoriť ešte flexibilnejší, precíznejší a presvedčivejší tok materiálu, a tým aj celý pracovný tok. Pre požiadavky dneška, ale predovšetkým pre požiadavky zajtrajška.Všetko pod kontrolou

U nás nemá prach žiadnu šancu: Zabezpečíme optimálne podmienky pre napr. Váš sklad drobných súčiastok pokiaľ ide o klímu, čistotu, ESD ochranu a funkčnosť. Tak bude aj neobmedzená skladovacia doba pri relatívnej vlhkosti vzduchu pod 5 % - a teda splnenie podmienok JEDEC - pre Vás hračka. Výrobné zariadenia potrebujú vysoko dostupný automatizovaný logistický systém na prísun materiálu a uskladnenie polotovarov a hotových výrobkov.

Rýchlejšie vyrábať, rýchlejšie dodávať Suchá atmosféra, kontrolované teploty, čisté priestorové bunky alebo kombinácia týchto faktorov pri skladovaní: Všetko toto sa dá realizovať dokonca v bezprostrednom okolí výroby. Pre Vás enormná výhoda, pretože prístup k dielom sa dá týmto citeľne urýchliť, čas obrábania na strojoch je tak možné vždy dodržať.

Bezpečnosť v dôležitých otázkach

Kto, čo, kedy, ako? Odpovede na tieto otázky môžu mať pre Vás v určitých situáciách obrovský význam. Vďaka presnej evidencii, dokumentovaniu a usmerneniu všetkých relevantných procesov a systémov je s Kardexom kedykoľvek zabezpečená spätná kontrolovateľnosť.

Softvér

Čo zmôže najlepší hardvér bez vysoko výkonného, inteligentne zosieťovaného softvéru? Prostredníctvom systematického prepojenia relevantných interných procesov vytvoríme predpoklady pre väčšiu efektívnosť, transparentnosť a flexibilitu. A tým pre Váš dlhodobý úspech.
Kontakt

Bližšie informácie Vám rád poskytne tím Kardex Remstar:

 

 

  +421 911 225 002
kontaktný formulár
info.remstar.cz(at)kardex.com

 

 

Objednávky servisu:

  +420 595 701 180

service.remstar.cz(at)kardex.com

 
OK