Yves Rocher – Inovatívna protipožiarna ochrana pre bezpečné skladovanie kozmetických surovín

Yves Rocher – Inovatívna protipožiarna ochrana pre bezpečné skladovanie kozmetických surovín

Načítanie brožúry

Vo svojich parížskych laboratóriách vyvíjajú vedci pracujú́cí pre francúzsku firmu Yves Rocher neustále nové kozmetické prípravky na rastlinnej báze. Suroviny sú uložené v priestorovo úsporných skladovacích systémoch Kardex Remstar. Inovatívna koncepcia protipožiarnej ochany zaisťuje, že dym je omažite rozoznaný a v prípade potreby uhasený bez poškodenia uskadnených produktov alebo skladovacieho systému.Výhody na prvý pohľad

  • Skladovaný tovar ani skladovací systém nie sú v prípade požiaru poškodené

  • Minimálne prestoje laboratória

  • Inovatívny poplašný systém pre okamžitú

    detekciu dymu 

  • Riešenia na kľúč́, skladovací systém a protipožiarna 

    ochrana od jedného dodávaťeľa 

Yves Rocher – Inovatívna protipožiarna ochrana pre bezpečné skladovanie kozmetických surovín

Načítanie brožúry