ESSENTIAL Servis

ESSENTIAL Servis vytvára spoľahlivý základ pre plynulú a efektívnu prevádzku Vašich dynamických skladových systémov. Tento balík presahuje zákonné minimálne požiadavky.


ESSENTIAL Servis obsahuje:

Inštalácia & skúšobná prevádzka – Naši kvalifikovaní technici nainštalujú Vaše systémy a integrujú ich do existujúceho prostredia. Školenie Vašich zamestnancov bude realizované formou podrobných zaškolení alebo individuálnych školení.


Bezpečnostná kontrola – Bezpečnosť a spoľahlivosť berieme vážne. Pravidelne kontrolujeme Vaše zariadenie v rámci zákonných lehôt so špeciálnymi meracími prístrojmi. Tak zvýšite nielen bezpečnosť Vašej prevádzky a Vašich zamestnancov, ale aj hospodárnosť Vášho skladu.

Kontakt

Bližšie informácie Vám rád poskytne tím Kardex Remstar:

 

 

  +421 911 225 002
kontaktný formulár
info.remstar.cz(at)kardex.com

 

 

Objednávky servisu:

  +420 595 701 180

service.remstar.cz(at)kardex.com

Načítanie brožúry
 
OK