Aké výhody a zlepšenia môžem dosiahnuť

s použitím automatizovaných systémov Kardex Remstar?

Investícia do automatizovaných skladových systémov ako alternatíva skladovania tovaru v konvenčných policových regáloch alebo regálových systémoch s použitím medziposchodia, prípadne iného spôsobu manuálneho skladovania, ponúka celý rad výhod a je tiež ekonomicky výhodná. Automatizované skladové systémy Kardex Remstar je možné jednoducho nainštalovať, ovládať a servisovať a to prináša rýchlo získané a jednoznačné výsledky. Nezáleží na tom, v ktorom odvetví vaša firma podniká, pretože celosvetovo nainštalovaných 140 000 systémov Kardex Remstar pokrýva takmer všetky odvetvia priemyslu. Dole nájdete prehľad výhod, ktoré automatizované skladové systémy priniesli našim zákazníkom:

 

  • Zvýšenie efektivity. Naši zákazníci často hovoria o zvýšení efektivity o 100 až 400 percent.
  • Úspora miesta. Skladová plocha môže byť veľmi často zredukovaná o 75 až 90 percent. To znamená, že rovnaké množstvo tovaru môže byť uskladnené na ploche, ktorá predstavuje len 10 až 25 percent pôvodnej skladovej plochy. 

 

  

 

  • Lepšia ziskovosť. Investícia do automatizovaných systémov je spojená tiež s rýchlejším ROI (návratnosťou investície), a to vďaka zvýšeniu efektivity a úspore miesta. Zaujímavosťou je, že pokiaľ si systém zaopatríte na lízing, môže byť úspora podstatne vyššia než vaša mesačná splátka.   
  • Nižšia chybovosť pri pripravovaní objednávok. Laserové ukazovadlo, matrixová pozičná lišta a systémy put-to-light navádzajú operátora priamo k správnemu skladovému miestu s tovarom na odobratie. Operátorovi môže byť tiež prostredníctvom skeneru umožnené potvrdiť správnosť odobraného tovaru. Podľa našej skúsenosti sa vďaka tomu výrazne znižuje chybovosť v porovnaní s prípravou z klasických regálov. Takto môže byť dosiahnutá výrazná úspora prostriedkov a zlepšenie reputácie u zákazníkov.
  • Lepší prehľad o zásobách. Softvér Kardex umožňuje urobiť inventúru, kedykoľvek sa vyprázdni skladové miesto. Vďaka prepojeniu na ERP systém má firma neustály prehľad o stave skladových zásob. To vedie k zlepšeniu prehľadu o stave zásob a znižuje riziko zbytočne veľkých objednávok do skladu. Niektoré firmy dokonca vďaka priebežným inventúram, ktoré softvér umožňuje, upustili od koncoročných inventúr. 
  • Čistota uskladneného tovaru. Tovar je skladovaný v uzavretom automatizovanom systéme a tým tiež chránený pred prachom a slnečným žiarením. Pri skladovaní veľmi citlivého tovaru je možné kontrolovať vnútornú klímu skladovacieho systému a nastaviť teplotu a vlhkosť, príp. skladovať tovar v podmienkach čistého prostredia.
  • Zlepšenie konkurencieschopnosti. Zníženie nákladov na logistiku a manipuláciu s tovarom uvoľní vo firme zdroje, ktoré je možné následne využiť na zvýšenie náskoku pred konkurenciou.
  • Zlepšenie ergonómie práce a pracovných podmienok pre zamestnancov. Pri vyskladňovaní z klasických regálov sú objednávky často pripravované neergonomickým spôsobom, niekedy dokonca i s použitím rebríka. Automatizované skladové systémy Kardex privážajú tovar obsluhe vždy v ergonomickej pracovnej výške.  
  • Flexibilita a adaptabilita. Automatizované systémy Kardex Remstar sú flexibilné a môžu byť kedykoľvek prispôsobené meniacim sa požiadavkám zákazníka. 

 

Pozrite sa, ako môžete zoptimalizovať vaše skladové operácie s automatizovanými skladovými systémami Kardex Remstar.

 

<iframe frameborder="0" height="auto" src="https://www.youtube.com/embed/aRF5uZaZpMQ?rel=0" width="100%"></iframe>

 

 

 

Pozrite sa, ako je možné s automatizovanými systémami Kardex Remstar ušetriť miesto.

 

<iframe frameborder="0" height="„auto“" src="https://www.youtube.com/embed/rrWwc3pncEA?rel=0" width="100%"></iframe>

 

 

Vyplatí sa v mojej brandži investovať do systémov Kardex Remstar?

 

Radi vás navštívime a zadarmo poskytneme nezáväznú konzultáciu, čo sa týka našich systémov a možnej úspory miesta, času a prostriedkov vo vašom sklade. Väčšina našich zákazníkov, ktorá dosiahla výrazné úspory svojich prevádzkových nákladov v sklade, sa pre naše systémy rozhodla práve vďaka takejto schôdzke. Nezáleží pritom na veľkosti vašej firmy ani na odvetví, v ktorom podnikáte. Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu alebo vyplňte náš kontaktný formulár.

 

 

 
OK