Druhý ročník konferncie SpeedChain Slovakia - boli sme pri tom!

Prednáška na tému High - Speed Picking v Modre zaujala.Radi by sme sa touto cestou poďakovali všetkým poslucháčom, ktorým sme mohli prezentovať našu prednášku na tému High Speed Picking ( efektívne vychystávanie nábytkových komponentov) za ich podnetné otázky a záujem o naše riešenia. Tešíme do skorého videnia na veľtrhu MSV v Brne alebo na SpeedChain v Prahe!

Obchodný tým Kardex Remstar

 
OK