Smartpick 6000

Riešenie pre správu a spracovanie výdajných objednávok

Smartpick 6000 - The solution for management and processing of picking orders

Smartpick 6000

je riešenie, ktoré podporuje rôzne výdajové stratégie. 

Výdaj viacerých objednávok naraz 

(dávkové vychystávanie) spojí niekoľko objednávok do hromadnej vychystávanej dávky, takže materiál, ktorý je požadovaný vo viacerých objednávkach, bude vyskladnený naraz.

Viac užívateľský výdaj

umožňuje niekoľkým operátorom výdaj v rovnakom čase. S pomocou automatických svetelných systémov sú operátori navádzaní k príslušnému objednávkovému boxu. Nesprávny výdaj sa tak zníži na minimum.Zvýšte produktivitu!

 • Stratégia viacnásobného výdaja: Nezáleží na tom, či je riadený operátorom  s pomocou optimalizovaných papierových zoznamov alebo integrovaný automatizovaný svetelný systém, Smartpick 6000 zvyšuje efektivitu pomocou vychystávania dávok a viacnásobných výdajov. .

 

 • Zvýšená presnosť: Od vytvorenia optimalizovaných vyhľadávacích zoznamov po systémy overovania čiarových kódov a systémy svetelného navádzania obsluhy (Pick-to-Light a Put-to-Light): Presnosť výdaje sa zvyšuje až na 99% vďaka systému Smartpick 6000!

Zvýšte pružnosť!

 • Modulárna štruktúra: Rozšírte systém Smartpick 6000 o dodatočne voliteľné moduly kedykoľvek to potrebujete!

Znížte náklady!

 • Zníženie stavu skladových zásob:  Pomocou systémov sledujúcich skladové zásoby môžete v reálnom čase sledovať stav zásob, znížiť alebo dokonca odstrániť „ležiaky“ a odstrániť poistné a staré skladové zásoby.

 

 • Maximalizujte úložný priestor: Optimalizované usporiadanie skladových priestorov zaistí optimálne využitie každého centimetra štvorcového priestoru.

Najdôležitejšie vlastnosti:

 • Vytváranie, úprava a správa objednávok pre naskladnenie a vychystanie
 • Spájanie niekoľkých objednávok rovnakej kategórie do jednej dávky
 • Možné vytváranie automatických dávok
 • Pre vytváranie dávok je možné nastaviť rôzne stratégie
 • Podporuje pozičné KBS svetlá
 • Priraďuje jednotlivé objednávky v dávke k modulu KBS alebo k objednávkovému boxu
 • Niekoľko operátorov môže spracovávať zákazku naraz (rozlíšenie výdajov za pomoci priradenia farieb jednotlivým operátorom vo fáze potvrdenia)
 • Import hlavných dát materiálu (riadené časovým intervalom)
 • Import údajov o objednávkach (riadené časovým intervalom, pre uloženie a vyhľadávanie)
 • Export údajov o objednávkach (riadené časovým intervalom, údaje z histórie) export potvrdených položiek objednávky (história/denník rezervácií)
 • Riadenie materiálových tokov
 • Rozdeľovanie materiálov podľa druhu
 • Správa skladových miest
 • Možné zobrazenie obrázku materiálu na skladovom mieste
 • Priraďovanie dokumentov a obrázkov k materiálu
 • Jednoduchý reportovanie pomocou preddefinovaných zoznamov a hlásení
 • Pohodlná správa práv užívateľov
 • Záznam naskladnení a vychystaní
 • Záznam skladových opráv
 • Neplánované/ručné naskladnenie a vychystanie

 

 
OK