Smartpick 5200

Řešení pro správu a zpracování výdejních objednávek přizpůsobené potřebám elektrického a elektronického průmyslu.

Smartpick 5200 - The solution for management and processing of picking orders, tailored to the needs of the electrics / electronics industry

Smartpick 5200

je riešenie pre správu a spracovanie objednávok na výdaj – špeciálne prispôsobené potrebám elektrického a elektrotechnického priemyslu. Zvláštna pozornosť bola venovaná manipulácii s SMD komponentami. Napríklad v priebehu naskladňovania je zaznamenané číslo šarže alebo výrobné číslo a v priebehu výdaja je správne číslo (šarže alebo výrobné) vopred určené. Nesprávny výdaj je teda vylúčený.

Zvýšte produktivitu!

 • Stratégia viacnásobného výdaja: Nezáleží na tom, či je riadený operátorom  s pomocou optimalizovaných papierových zoznamov alebo integrovaný automatizovaný svetelný systém, Smartpick 5200 zvyšuje efektivitu pomocou vychystávania dávok a viacnásobných výdajov. 
 • Zvýšená presnosť: Od vytvorenia optimalizovaných vyhľadávacích zoznamov po systémy overovania čiarových kódov a systémy svetelného navádzania obsluhy (Pick-to-Light a Put-to-Light): Presnosť výdaje sa zvyšuje až na 99% vďaka systému Smartpick 5200!

  

Zvýšte pružnosť!

 • Modulárna štruktúra: Rozšírte systém Smartpick 5200 o dodatočne voliteľné moduly kedykoľvek to potrebujete!
   

Znížte náklady!

 • Zníženie stavu skladových zásob: Pomocou systémov sledujúcich skladové zásoby môžete v reálnom čase sledovať stav zásob, znížiť alebo dokonca odstrániť „ležiaky“ a odstrániť poistné a staré skladové zásoby.
 • Maximalizujte úložný priestor: Optimalizované usporiadanie skladových priestorov zaistí optimálne využitie každého centimetra štvorcového priestoru.

Najdôležitejšie vlastnosti:

 • Vytváranie, úprava a správa objednávok k uloženiu a vyhľadávaniuImport hlavných dát materiálu (riadené časovým intervalom)
 • Import údajov o objednávkach (riadené časovým intervalom, pre naskladnenie a vychystanie)
 • Export údajov o objednávkach (riadené časovým intervalom, údaje z histórie) export potvrdených položiek objednávky (histórie/denník rezervácií)
 • Riadenie materiálových tokov
 • Rozdeľovanie materiálov podľa druhu
 • Priraďovanie dokumentov a obrázkov k materiálu
 • Možné zobrazenie obrázku materiálu na skladovom mieste
 • Správa skladových miest
 • Záznam naskladnení a vychystaní
 • Záznam skladových opráv
 • Neplánované/ručné naskladnenie a vychystanie
 • Jednoduchý reportovanie pomocou preddefinovaných zoznamov a hláseníPohodlná správa práv užívateľov
 • Špeciálne zaobchádzanie s SMD komponentami
 • Úplné vyhľadanie zásob zo skladového priestoru a dodanie na výrobnú linku
  • Možnosť zásobovania niekoľkých výrobných liniek
  • Možnosť prevedenia požiadavky z jednej výrobnej linky na druhú (prístup k už vyhľadanému materiálu)
  • Automatické vytvorenia návratky objednávky s rozdielnym množstvom
  • Úprava rozdielu množstva v návratke objednávky, v prípade, že je tovar prevedený na výrobnú linku
  • Pri naskladnení systém optimalizuje procesy uložením materiálu rovnakého druhu spoločne do rovnakého systému v čo najväčšej možnej miere, pokiaľ je uložený na viacerých miestach 

 • Správa čísel šarže alebo výrobných čísel
  • Záznam čísla šarže alebo výrobného čísla v priebehu ukladania, určenie čísla šarže alebo výrobného čísla v priebehu vyhľadávania

 • Pri každom pohybe  na sklade sa okrem iných údajov o objednávke a materiáli (napr. materiál, číslo objednávky, množstvo) do histórie zaznamená i číslo šarže
 • Riadenie nákladového strediska v momente vyhľadávania
 • Monitorovanie minimálnej úrovne zásob

 

Výhody na prvý pohľad
 • Špeciálne zaobchádzanie s SMD komponentami
 • Integrované optické indikátory
 • Modulárna štruktúra
 • Zníženie stavu skladových zásob
 • Maximalizácia úložného priestoru
   
  OK