Communicator Pro

For ERP- and Warehouse Management Systems – Increasing performance and efficiency in your warehouse

Software Power Pick Global Communicator Pro bol navrhnutý za účelom prepojenia súčasného užívateľského rozhrania, databáze zásob, WMS/ERP/LESA a riadenia procesu vychystávania objednávok.  Riešenie prostredníctvom systémov ERP a riadenie skladu 

Software môže byť nakonfigurovaný pre rast vašej meniacej sa firmy, od správy jedinej pracovnej stanice až po niekoľko zón. Medzi techniky hromadnej správy zásob, ktorú Communicator Pro podporuje, patrí hromadné vychystávanie, vychystanie a predanie Pick @ Pass, statické alebo dynamické dávkové vychystanie, dávkové vychystávanie riadené hostiteľským rozhraním a mnoho ďalších metód. Communicator Pro je riešenie pre sklady vytvorené pre tých, ktorí už pracujú s  nainštalovaným systémom ERP alebo WMS a chcú profitovať z výhod našich dynamických skladových systémov.

Moduly:

Vzdialená správa skladu – materiál, zásoby, stratégia a všetky ďalšie skladové činnosti súvisiace so správou skladového miesta sú riadené priamo so vzdialeného systému.  
Automatické hostiteľské rozhranie –v prípade automatického hostiteľského rozhrania sa jedná o rozhranie pre výmenu dát so vzdialeným systémom. Kmeňové dáta materiálu alebo príkazy môžu byť vymieňané obojsmerne. Výmena dát môže prebiehať ako prostý text (ASCII textový súbor), vo formáte CSV, XML alebo databázových tabuliek (ODBC) resp. prostredníctvom špecifických rozhraní ako SAP IDocs a protokol BaaN. Pripojenie ku vzdialenému systému môže prebiehať on-line.

Funkcie:

  • synchronizácia kmeňových dát materiálu so vzdialeným systémom
  • synchronizácia príkazov
  • reporty (export zoznamov pre účtovníctvo)
  • inventúrne príkazy
  • import kusovníkov

 

 
OK