Cleverstore 1000

Inteligentné riešenie pre skladovanie a vychystávanie

Cleverstore 1000 - The clever solution for storage and retrieval

Cleverstore 1000

je riešením pre efektívne skladovanie a vychystávanie materiálov. Okrem správy skladového priestoru a rôznych skladových protokolov a správ zaisťuje plynulosť skladových procesov. Tento software ideálne doplňuje systémy dynamického skladovania Kardex Remstar.

Zvýšte produktivitu!

 • Užívateľsky prívetivý design výrazne znižuje alebo dokonca celkom eliminuje čas strávený hľadaním, takže operátor je schopný efektívne pracovať a rýchlo získať prístup ku všetkým položkám na sklade.
 • Zvýšená presnosť – zjednodušené metódy naskladňovania vedú k zníženiu chybovosti pri vychystávaní a zlepšujú presnosť až na 99 %.
 • Zvýšená ziskovosť – vďaka zvýšenej produktivite a výkonnosti dochádza ku skráteniu pracovných a vychystávacích časov pri súbežnom zvýšení presnosti a dostupnosti skladových zásob.

 

 

Zvýšte pružnosť!

 • Modulárna štruktúra: Použite náš software pre správu skladových miest pri naskladňovaní do statických regálov a kedykoľvek optimalizujte svoj sklad napojením na systémy dynamického skladovania Kardex Remstar.

 

 

Znížte náklady!

 • Redukcia skladových zásob: Pomocou systémov sledujúcich skladové zásoby môžete v reálnom čase sledovať stav zásob, znížiť alebo dokonca odstrániť „ležiaky“ a odstrániť poistné a staré skladové zásoby.
 • Maximalizujte úložný priestor: Kombináciou softwaru a systémov automatického skladovania a vychystávania môžete získať naspäť až 85 % povodne nevyužitej skladovej plochy a využiť ju pre aktivity prinášajúce zisk.

 

 

Najdôležitejšie vlastnosti:

 • Správa skladových zásob
 • Správa skladových miest 
 • Záznam o naskladnení a vyskladnení 
 • Záznam o skladových opravách
 • Manuálny import hlavných údajov o materiáli
 • Neplánované/ručné naskladnenie
 • Možný ruční import zoznamov uložených položiek
 • Neplánované/ručné vychystávanie
 • Výber skladového miesta pomocou grafického zobrazenia (vizuálne hľadanie miesta pre uloženie položky)
 • Rozdeľovanie materiálu podľa druhu 
 • K materiálu je možné priradiť dokumenty a obrázky
 • Možné zobrazenie obrázku materiálu v na skladovom mieste
 • Jednoduchý reportovanie pomocou preddefinovaných zoznamov a hlásení
 • Pohodlná správa práv užívateľov
Výhody na prvý pohľad
 • Užívateľsky príjemný design
 • Zvýšená produktivita
 • Zvýšená flexibilita
 • Modulárna štruktúra
 • Zníženie úrovne skladovacích zásob
 • Maximalizácia skladovacieho priestoru
 
OK